Informatie over individuele WMO begeleiding

Heb je hulp nodig?

De samenleving is voor sommige mensen zo complex geworden, dat zij niet meer weten hoe zij bepaalde zaken kunnen regelen. Dit kan allerlei redenen hebben, zoals een chronische of terminale ziekte, voortschrijdende ouderdom, overbelasting door jarenlange mantelzorg, beginnende dementie, je partner die alle praktische zaken regelde is overleden, niet goed kunnen lezen en schrijven, niet aangeboren hersenletsel of je bent na een revalidatieproces niet meer de oude geworden.

Is dit herkenbaar voor jou?

Je wilt zo lang mogelijk thuis in je eigen omgeving blijven wonen, maar je zou hierbij wel wat ondersteuning kunnen gebruiken omdat je merkt dat sommige zaken je meer moeite kosten dan voorheen?
Door intensieve mantelzorg voor anderen ben je het overzicht en de regie over je eigen leven kwijtgeraakt?
Wil je een vaste begeleider? Ben je het zat dat je elk half jaar een nieuwe begeleider krijgt en dat je dan steeds je verhaal opnieuw moet uitleggen?
Heb je nu je wat ouder wordt meer moeite met het begrijpend lezen van de post?
Weet je niet hoe om te gaan met de digitalisering van de huidige maatschappij?
Hebben je kinderen geen tijd of voldoende kennis om je te helpen of wonen ze te ver weg?
Is het lastig om overzicht te houden op je financiën?
Heb je moeite om structuur en rust in je leven aan te brengen?
Zou je wat meer sociale contacten willen maar weet je niet hoe je dit moet aanpakken?
Je familie doet al heel veel voor je maar je wilt ze niet verder belasten omdat je ziet hoeveel moeite het ze kost?

Anja Balemans Praktijk voor PsychoSociale Hulpverlening biedt sinds 1 januari 2019 ook praktische individuele WMO begeleiding aan volwassenen in de gemeenten Breda, Etten-Leur, Zundert en Rucphen.

Waar kan ik je o.a. mee helpen?

 • het helpen met de administratie (overzicht bewaren over de inkomsten- en uitgaven, verzekeringen e.d.)
 • het samen doornemen van de post
 • mantelzorgondersteuning
 • hulp bieden bij de boodschappen
 • het bieden van structuur en rust
 • activering en beweging
 • voorkomen van vereenzaming
 • het ontlasten van de mantelzorger om overbelasting te voorkomen
 • bieden van kortdurend toezicht
 • ondersteunen bij plannen, organiseren en coördineren van het dagelijks leven
 • coördineren van de benodigde zorg

Hoe werkt dat?

Wanneer je WMO begeleiding van mij wilt ontvangen, dan neem je contact met mij op om je hulpvraag te bespreken. Ik kan je helpen met het indienen van een aanvraag bij de afdeling WMO van de gemeente waar je woont. Het kan 8 weken duren voordat de gemeente een besluit heeft genomen op je aanvraag. Wacht dus niet te lang wanneer de behoefte aan hulp snel gewenst is. De klantmanager van de WMO komt bij jou aan huis voor een keukentafelgesprek om samen met jou te inventariseren waar je ondersteuning bij nodig hebt. Je mag zelf een gecontracteerde hulpverlener kiezen. De gemeente bepaalt na dit gesprek of je wel of niet in aanmerking komt voor individuele begeleiding. De begeleiding vanuit de WMO gaat pas van start wanneer de gemeente hiervoor toestemming heeft verleend.

Wat kost dat?

In 2019 is de eigen bijdrage WMO voor individuele begeleiding vastgesteld op € 17,50 per 4 weken. Dit bedrag is voor iedereen hetzelfde. De hoogte van je inkomen telt niet mee. Sommige gemeenten hebben ervoor gekozen om een lagere eigen bijdrage in rekening te brengen. Met de gemeente Breda, Etten-Leur, Rucphen en Zundert heb ik afspraken gemaakt. De individuele begeleiding wordt geleverd als Zorg in Natura (ZIN). De gemeente ontvangt rechtstreeks van mij een factuur voor de begeleiding die ik aan jou heb geleverd. Via het CAK ontvangt je een nota voor de eigen bijdrage van € 17,50 per 4 weken.

Neem vrijblijvend contact op via telefoonnummer 06 - 22 62 79 01 of e-mail: info@praktijkpsh.nl wanneer je meer informatie wilt over individuele begeleiding vanuit de WMO. Neem ook contact op als je twijfelt of WMO begeleiding wel past bij je hulpvraag. Ik denk graag met je mee.

Anja Balemans Praktijk voor PsychoSociale Hulpverlening is ervaringsdeskundige op het gebied van intensieve mantelzorg, het begeleiden en ondersteunen van chronisch zieken en ouderen, het begeleiden van vrouwen die lijden aan (gynaecologische) kanker en hun partners en mensen met een agrarische achtergrond. Erkend door de NFG en de RBCZ en voorzien van het Kiwa Keurmerk.