Wat zijn psychosociale problemen?

Problemen of vraagstukken die u zodanig belemmeren waardoor u niet (meer) of met moeite kunt functioneren in het dagelijks leven. U kunt de dingen die u zou willen doen, niet meer uitvoeren. De problemen beginnen klein maar kunnen langzaam uitgroeien tot complexe problematische situaties.

De problemen op tijd erkennen, leren herkennen en aanpakken, kan erger voorkomen.

U kunt bij mij terecht voor hulp bij vragen over:
Mantelzorg, stress, burn-out, rouw- en verliesverwerking, gezin, relatie, werk, financiële organisatie, omgaan met ziekte, psychosomatische klachten, Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), reïntegratie, preventie ziekteverzuim, zingeving, eenzaamheid e.d.

Staat uw hulpvraag niet op deze website, dan kunt u uiteraard vrijblijvend contact met mij opnemen.

Voor wie?

Psychosociale hulpverlening is geschikt voor jong en oud. Voor iedereen die tijdelijk hulp nodig heeft tijdens een moeilijke periode, en bereid is om aan de slag te gaan met het probleem. Een lerend vermogen is wel een vereiste omdat u in staat moet zijn het geleerde na de sessies in de praktijk te kunnen brengen.

Voor wie niet?

Ik kan u geen hulp bieden, wanneer er sprake is van psychiatrische problematiek (o.a. schizofrenie, manische depressiviteit) of verslavingsproblematiek.

Indien tijdens de sessies blijkt, dat er mogelijk sprake is van een lichamelijke of geestelijke aandoening, die uw klachten kunnen veroorzaken en waarvoor geen diagnose is gesteld, dan zal ik u doorverwijzen naar uw huisarts zodat er alsnog een diagnose kan worden gesteld. Dit conform de gedragscode van de beroepsvereniging, waaraan ik mij dien te houden.

Anja Balemans, praktijk voor psychosociale hulpverlening Wanneer tijdens de gesprekken of na financiŽle organisatie blijkt, dat er sprake is van een problematische schuldensituatie, zal ik u doorverwijzen naar personen of instanties die u hierbij behulpzaam kunnen zijn. Als psychosociaal hulpverlener ben ik niet werkzaam als consulent schuldregeling.

Geen oplossing?

Voor sommige situaties is er geen oplossing te bedenken, maar kan het wel fijn zijn om erover te praten met een professional die uw verhaal niet (ver)oordeelt. De hulpverlening is dan gericht op het uiten van uw gevoelens en uw verhaal, het leren omgaan met de situatie, en acceptatie.

Dit is bijvoorbeeld aan de orde wanneer u van uw arts te horen krijgt, dat uw partner lijdt aan de Ziekte van Alzheimer of een andere vreselijke ziekte. Langzaam ziet u uw partner innerlijk en uiterlijk veranderen in een hulpbehoevende, die u niet meer herkent. Dergelijke situaties zijn moeilijk en veroorzaken veel verdriet bij alle gezinsleden. Vragen die vaak worden gesteld in de praktijk: "Wat staat ons te wachten?", "Moet ik nu mijn uitvaart gaan regelen?", "Hoe moeten we hiermee omgaan?", "Kan ik de verzorging van mijn partner wel volhouden?", "Hebben we nog een toekomst samen?" Ook degene die de ziekte heeft, kan zich eenzaam of onbegrepen voelen door zijn/haar partner. Voor de betrokken gezinsleden kan het dan bevrijdend zijn om hierover te praten, dit kan individueel of door middel van groepsgesprekken.

Gebruikte methodieken

Mijn werkwijze is eclectisch. Daarbij maak ik o.a. gebruik van de navolgende methodieken:
 • Therapeutische gespreksvoering
 • Transactionele Analyse (TA)
 • Rationeel Emotieve Therapie (RET)
 • Neuro LinguÔstisch Programmeren (NLP)
 • Coaching
 • Counseling
 • Ontspanningsoefeningen
 • Meditatieoefeningen
 • Creatieve therapie
 • Cognitieve Therapie (CT)
 • Psycho-educatie
 • Emotional Freedom Techniques (EFT-Practitioner)