Psychosociale hulpverlening

Als psychosociaal hulpverlener werk ik holistisch. Dat wil zeggen, dat ik niet alleen kijk naar uw klacht maar ook naar andere factoren die mogelijk van invloed kunnen zijn. Diverse redenen kunnen zorgen voor een verstoring van het evenwicht tussen lichaam, geest en de sociale omgeving. Hierdoor kunnen er lichamelijk, geestelijk en/of sociale problemen ontstaan. Al deze factoren kunnen elkaar be´nvloeden op een positieve maar ook negatieve wijze; klachten kunnen hierdoor toenemen of worden in stand gehouden. Er is dan sprake van een vicieuze cirkel. Zolang deze cirkel niet wordt doorbroken zullen de klachten blijven bestaan, of steeds terugkeren. Tijdens de sessies kan ik een luisterend oor voor u zijn, meekijken naar de situatie, en met behulp van diverse methodieken kunnen we samen zoeken naar een verbetering van de situatie, waar u zich op dat moment in bevindt.

Psychosociale hulpverlening is er op gericht om te leren om te gaan met lastige situaties, het leren herkennen van bepaalde patronen waardoor u steeds in dezelfde situatie terecht komt, het (her)ontdekken van uw kennis en talenten, het ontwikkelen van zelfredzaamheid. Het is uiteindelijk de bedoeling dat u na de sessies zelf in staat bent om het geleerde in de praktijk te brengen.

Anja Balemans, praktijk voor psychosociale hulpverleningSoms weet u niet waarom u zich zo ongelukkig voelt, of waarom u op een bepaalde manier omgaat met situaties, of steeds maar weer in dezelfde vervelende situatie terecht komt. Het kan ook zijn dat u wel weet waarom het niet goed gaat met u, maar dat u niet weet hoe u de situatie zou kunnen veranderen. Als psychosociaal hulpverlener kan ik u begeleiden in uw proces; ik loop tijdelijk een stukje met u mee.

Iedereen heeft tijdens zijn of haar leven weleens momenten, dat het niet zo goed gaat. Op deze momenten kun je dan wel extra steun gebruiken. Wanneer het niet lukt om zelf uit deze moeilijke periode te komen, is het verstandig om samen met een onafhankelijk professioneel hulpverlener naar uw situatie te kijken.