Hoe werkt online PsychoSociale Hulpverlening

Wanneer u een online traject (5 sessies) wilt volgen, dan kunt u zich aanmelden via e-mail: info@praktijkpsh.nl

Traject van 5 sessies

Een traject van 5 sessies, heeft een duur van maximaal 6 maanden. Binnen deze termijn, kunt u dus zelf bepalen wanneer u de 5 sessies wenst te volgen. De termijn van 6 maanden gaat in op het moment dat ik uw betaling heb ontvangen.

Anja Balemans, praktijk voor psychosociale hulpverleningNadat u zich via e-mail heeft aangemeld voor een online traject van 5 sessies, ontvangt u van mij een factuur ad € 300,00 via e-mail, welke u dient te voldoen via een bankoverschrijving. Nadat het bedrag op mijn IBAN nummer is bijgeschreven, ontvangt u een gebruikersnaam en wachtwoord, waarmee u kunt inloggen in een beveiligde omgeving. Nadat uw bericht is geplaatst, ontvangt u van mij binnen 48 uur bericht waarop u vervolgens weer dient te reageren.

Let op! Het online traject gaat pas van start, nadat uw betaling is ontvangen.

Aan het einde van het traject, ontvangt u een evaluatieformulier.

CONTRA INDICATIES voor online psychosociale hulpverlening

  • Wanneer u onder behandeling bent bij een psychiater
  • Verslavingsproblematiek
  • Psychiatrische ziektebeelden (schizofrenie, borderline, bipolaire stoornissen e.d.)

Een traject bestaat uit een aantal fasen:

  • Inventariseren van uw hulpvraag
  • Het opstellen van een plan om uw doelen te kunnen bereiken
  • Afhankelijk van uw hulpvraag, zal er tijdens de begeleiding gebruik worden gemaakt van diverse methodieken. Ook dient u er rekening mee te houden dat u opdrachten kunt krijgen om uit te voeren. Uitgaande van uw hulpvraag, zijn deze opdrachten er onder andere op gericht om kennis en inzichten te verwerven, en het anders leren omgaan met bepaalde situaties. Het gaat erom dat uw zelfredzaamheid wordt vergroot.
  • Evaluatie. Na het afronden van de sessies ontvangt u een evaluatieformulier, waarop u aan kunt geven hoe u de online hulpverlening hebt ervaren.

Vertrouwelijkheid

Alles wat u met mij bespreekt, blijft tussen ons. Ook wanneer uw traject wordt betaald door uw werkgever of derden, wordt er geen inhoudelijke of persoonlijke informatie verstrekt, zonder uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.