Psychosociale hulpverlening

Als psychosociaal hulpverlener werk ik holistisch. Dat wil zeggen, dat ik niet alleen kijk naar jouw klacht maar ook naar andere factoren die van invloed kunnen zijn.

Diverse redenen kunnen zorgen voor een verstoring van het evenwicht tussen lichaam, geest en de sociale omgeving.

Hierdoor kunnen er lichamelijk, geestelijk en/of sociale problemen ontstaan. Al deze factoren kunnen elkaar beïnvloeden op een positieve maar ook negatieve manier; klachten kunnen hierdoor toenemen of worden in stand gehouden. Dit noemen we een vicieuze cirkel. Zolang deze cirkel niet wordt doorbroken zullen de klachten blijven bestaan, of steeds terugkeren.

 Tijdens de sessies luister ik naar je verhaal, kijk ik met je mee naar de situatie, en met behulp van diverse methodieken zoeken we naar een verbetering van jouw persoonlijke situatie.

 Psychosociale hulpverlening leert je omgaan met lastige situaties, je ontdekt de patronen waardoor jij steeds in dezelfde situatie terecht komt en je kunt ook kennis en talenten (her)ontdekken. Na het afsluiten van het traject ben je in staat om de dingen die je hebt geleerd zelfstandig in je leven te toe te passen.

Veelgestelde vragen

Wat zijn psychosociale problemen?

Problemen of vraagstukken die ervoor zorgen dat jij niet (meer) of met moeite kunt functioneren in het dagelijks leven. Je kunt de dingen die je zou willen doen, niet meer uitvoeren. De problemen beginnen klein maar kunnen langzaam uitgroeien tot complexe problematische situaties.

De problemen op tijd erkennen, leren herkennen en aanpakken, kan erger voorkomen.

Je kunt bij mij terecht voor hulp bij vragen over:
Mantelzorg, stress, burn-out, rouw- en verlies, gezin, relatie, werk, omgaan met ziekte, psychosomatische klachten, Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), zingeving, eenzaamheid, angst e.d.

Staat jouw hulpvraag niet op deze website, neem dan gerust vrijblijvend contact met mij op.

Voor wie?

Psychosociale hulpverlening is geschikt voor jong en oud. Voor iedereen die tijdelijk hulp nodig heeft tijdens een moeilijke periode, en bereid is om aan de slag te gaan met het probleem. Een lerend vermogen is wel een vereiste omdat je wel in staat moet zijn het geleerde na de sessies in de praktijk te kunnen brengen.

Minderjarigen moeten schriftelijk toestemming hebben van beide ouders om een traject te kunnen starten.

Voor wie niet?

Ik kan geen hulp bieden, wanneer er sprake is van psychiatrische problematiek (o.a. schizofrenie, manische depressiviteit) of verslavingsproblematiek.

Als tijdens de sessie blijkt dat er mogelijk sprake is van een lichamelijke of geestelijke aandoening, die jouw klachten kunnen veroorzaken en waarvoor geen diagnose is gesteld, dan verwijs ik je door naar je huisarts zodat er alsnog een diagnose kan worden gesteld. Dit is conform de gedragscode, waaraan ik mij dien te houden.

Kan ik ook terecht voor een sessie in de praktijk?

Wanneer je online hulpverlening niet ziet zitten, dan kun je uiteraard ook terecht voor sessies in de praktijk.

Geen oplossing?

Voor sommige situaties is er geen oplossing te bedenken, maar kan het wel fijn zijn om erover te praten met een professional die jouw verhaal niet (ver)oordeelt. Het uiten van je gevoelens en jouw verhaal, het leren omgaan met de situatie en acceptatie, staat dan centraal tijdens de hulpverlening.

Bijvoorbeeld wanneer je partner de diagnose de Ziekte van Alzheimer krijgt of een andere vreselijke ziekte. Langzaam zie je je partner innerlijk en uiterlijk veranderen in een hulpbehoevende, die jou niet meer herkent. Dit zijn moeilijke situaties en veroorzaken veel verdriet. Ik hoor van mijn klanten vaak dat het een bevrijding is dat ze hier met mij over kunnen praten.

Welke methodieken gebruik je?

Mijn werkwijze is eclectisch. Daarbij maak ik o.a. gebruik van de navolgende methodieken:

 • Therapeutische gespreksvoering
 • Transactionele Analyse (TA)
 • Rationeel Emotieve Therapie (RET)
 • Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP)
 • Coaching
 • Counseling
 • Ontspanningsoefeningen
 • Meditatieoefeningen
 • Creatieve therapie
 • Cognitieve Therapie (CT)
 • Psycho-educatie
 • Emotional Freedom Techniques (EFT-Practitioner)

 

Heb ik een Coronapas of CoronaCheck-app nodig voor een bezoek aan de praktijk?

Geestelijke gezondheidszorg moet bereikbaar zijn voor iedereen, dus je hebt geen Coronapas of CoronaCheck-app nodig.

Voor iedereen gelden de volgende regels in mijn praktijk, gevaccineerd of ongevaccineerd dat maakt mij niets uit maar bij verkoudheid, griep, jezelf niet lekker voelen, koorts, keelpijn of andere klachten blijf je gewoon thuis.

In mijn praktijk ontvang ik veel ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid en ik wil het besmettingsgevaar zoveel mogelijk beperken, dus ik vertrouw op je gezonde verstand.

Wanneer je ziek aankomt bij de praktijk, dan gaat de sessie niet door.

Bij ziekte kan de afspraak worden verzet of online plaatsvinden.

Soms..

Soms weet je niet waarom je je zo ongelukkig voelt, of waarom je op een bepaalde manier omgaat met situaties, of steeds maar weer in dezelfde vervelende situatie terecht komt. Het kan ook zijn dat je het wel weet waarom het niet goed met je gaat, maar dat je niet weet hoe je de situatie zou kunnen veranderen. Als psychosociaal hulpverlener kan ik je begeleiden in jouw proces; ik loop tijdelijk een stukje met je mee.

Iedereen heeft het wel eens

Iedereen heeft tijdens zijn of haar leven weleens momenten, dat het niet zo goed gaat. Op deze momenten kun je dan wel extra steun gebruiken. Wanneer het niet lukt om zelf uit deze moeilijke periode te komen, is het verstandig om samen met een onafhankelijk professioneel hulpverlener naar jouw persoonlijke situatie te kijken.